Plantaže

B Oils trenutno Ima površinu od cca. 5ha vlastitih i 15ha svojih kooperanata na kojima može proizvesti 30 tona sirovine za proizvodnju esencijalnih ulja.

Prošlost

U proteklom periodu otkupljivali smo sirovine (bilje, sjeme itd.) od lokalnih kooperanata.

Ideja je bila dati im dodatni motiv I podsticaj, da više sade I kultiviraju. Štoviše, jer još uvijek nismo u stanju proizvesti potrebnu količinu sirovine. Dakle, u ovoj situaciji obje strane imaju veliku korist. Na taj način gdje pomažu lokalnoj zajednici direktno angažiranjem svojih mještana.

Sadašnjost

B Oils trenutno Ima površinu od cca. 5ha vlastitih i 15ha svojih kooperanata na kojima može proizvesti 30 tona sirovine za proizvodnju esencijalnih ulja.

Ta količina se može preraditi za 30 radnih dana, pa je B Oils doo predvidio da je registracijom Udruženja „Koviljača“ organizirati brojne kooperante koji bi također bili uključeni u plantažni uzgoj ljekovitog bilja za potrebe B Oils doo. Uz asortiman od 160 različitih samoniklih biljaka na ovom području, takođe planiramo otkup sirovina od lokalnih sakupljača bilja i gljiva.

Budućnost

Naša buduća vizija je proširiti mrežu naših podizvođača.

Na taj način moći ćemo zadovoljiti svu tržišnu potražnju za esencijalnim i hladno prešanim uljima. Sljedećih mjeseci pripremićemo sirovine za sljedeću sezonu. Plan je imati najmanje 30 kooperanata koji će saditi različite vrste bilja, kako bismo tržištu mogli ponuditi više. Povećanim brojem podizvođača, povećaće se i količina zemlje koja će se organski obrađivati. To je od presudne važnosti jer tražimo održivu proizvodnju od prvog do posljednjeg koraka. Naši kupci moći će kupiti 100% organski proizvod koji dolazi sa bosanskih polja.

Top

Prirodom do zdravlja uz 100% ČISTA PRIRODNA ESENCIJALNA ULJA.

Pratite nas!